Bestekken

Zie ook rubriek "documentatie" Prijs op papier (meestal gratis indien digitaal) in euro
Bouwtechnisch bestek sociale woningbouw (2015) vervangt typebeste B2005 en is geen verwijzingsbestek https://www.vmsw.be/Home/Ik-ben-professioneel/Woningbouw-en-renovatie/Ontwerp-en-bestek
Typebestek 100 : Permanente administratieve bijlage bij de bijzondere bestekken betreffende de overeenkomsten van bouwwerken (Algemene contractuele administratieve bepalingen) (1984) 6,69 €
Typebestek VL100 Algemene contractuele administratieve bepalingen (2002) = Achterhaald door huidige regelgeving overheidsopdrachten ! gratis
Typebestek 101 : Vaste bijlagen bij de bijzondere bestekken betreffende mechanische en elektrische installatie en constructies (1987) 4,46 €
Werd feitelijk vervangen door typebestek 240 !
Gratis te dowloaden : https://www.regiedergebouwen.be/nl/downloads/typebestek-101
Typebestek 104 (werd feitelijk afgeschaft) : Deel III Realisaties (1999) 59,49 €
Dit document heeft drie afdelingen of zgn. “indexen”, die afzonderlijk te verkrijgen zijn :
index 21 : diepe funderingen 31,73 €
index 25 : geprefabriceerd beton : elementen en dragende constructies 7,93 €
index 26 : ter plaatse gestort beton 17,85 €
Opgelet De nog geldige voorschriften uit index 25 en index 26 werden opgenomen in hoofdstuk 3 van document 904 (zie infra)
Typebestek 105 : Centrale verwarming, verluchting en klimaatregeling (2014) 49,58 €
Gratis te downloaden : https://www.regiedergebouwen.be/nl/downloads/typebestek-105-2014
Typebestek 105 Centrale verwarming, verluchting en klimaatregeling (2017) 49,58 €
Gratis te downloaden : https://www.regiedergebouwen.be/nl/downloads/typebestek-105-2017
Typebestek 110 : Vaste bijlage bij de bijzondere bestekken betreffende offerte-aanvragen voor geïndustrialiseerde gebouwen. (1979) 17,35 €
Standaardbestek 240
Standaardbestek 240 Deel 1 algemene administratieve en contractuele bepaling betreffende de mechanische en elektrische installaties en uitrustingen voor telecommunicatie (2004) 5,00 €
Deel 2 algemene technische bepalingen betreffende de mechanische en elektrische installaties en uitrustingen voor telecommunicatie (1998)
Hoofdstuk 1 : algemene bepalingen (editie 11/02/2002) 1,00 €
Hoofdstuk 2 : mechanica in het algemeen (editie 16/06/2006) 40,00 €
Hoofdstuk 4 : bescherming tegen corrosie (editie 15/04/2002) 3,00 €
Hoofdstuk 6 : processturingen (editie 12/02/2002) 5,00 €
Hoofdstuk 8 : elektrische lichtbronnen (editie 07/03/2006) 10,00 €
Hoofdstuk 9 : wegverlichting (editie 31/03/2006) 40,00 €
Hoofstuk 10 : signaleringssystemen langs de wegen (editie 01/09/2006) 75,00 €
Hoofdstuk 11 : werkingsprincipes van beweegbare kunstwerken (editie 24/02/2003) 7,00 €
Hoofdstuk 12 : oliehydraulica (editie 12/06/2006) 10,00 €
Hoofdstuk 14 : hefwerktuigen (editie 26/03/2002) 5,00 €
Hoofdstuk 15 : elektrische slagbomen, poorten en deuren (editie 15/04/2002) 2,00 €.
Standaardbestek Administratieve Bepalingen toepasselijk op standaardbestekken 250, 260 en 270 https://departement-mow.vlaanderen.be/nl/standaardbestek-administratieve-bepalingen
Standaardbestek 250 Wegenbouw versie 4.1a (2021) (vervangt vanaf 1997 de typebestekken 150 en 200) 100,00 €
Gratis te downloaden van https://wegenenverkeer.be/zakelijk/documenten?search=%22Standaardbestek%20250%22&documents%5B0%5D=type_document%3AStandaardbestek
Standaardbestek 260 (vervangt standaardbestek 230) Kunstwerken en Waterbouw gratis
Versie 2.0 (2021) gratis te downloaden van : https://www.expertisebetonenstaal.be/standaardbestek-260
Standaardbestek 270 Elektromechanische uitrustingen en telecommunicatie (versie 4.0. 2018) gratis
https://wegenenverkeer.be/zakelijk/documenten?search=%22standaardbestek+270+versie+4.0%22
Typebestek 800 : Voorlopige voorschriften voor werk bij vriesweer (1967) (met toelichtingsnota's) 9,92 €
Typebestek 901 Onderhouds-, verbouwings- en aanpassingswerken van gebouwen en van hun omgeving (1989) 235,50 €
Dit verwijzigingsbestek werd afgeschaft in april 2008 en gedeeltelijk vervangen door document 904
BP901 Prijsborderel der werken — (2001) Addendum van afgeschaft typebestek 901 11,60 €
Document 904 Basisteksten voor bijzondere bestekken inzake ruwbouw en afwerking (2016)
Het document 904 is geen typebestek noch een verwijzingsbestek. Enkel ernaar verwijzen kan dus niet. De teksten moeten overgenomen worden in het bestek waarvoor het bestemd is. gratis
Typebestek 400 Aanneming van mechanische en elektrische installaties en constructies gratis te downloaden : https://www.regiedergebouwen.be/nl/downloads/typebestek-400
Typebestek 400.D.05.d Verlichting in gebouwen (2017) gratis
BB/SfB : Tabellen - Klasseersystemen voor de bouwsector (1990) 22,31 €
Normalisatie van luchtkanalen
Normalisatie van luchtkanalen Deel 1 Normalisatie van de doorsneden en van de speciale stukken
Hoofdstuk A : rechthoekige metalen kanalen (1974) 1,86 €
Hoofdstuk B : cirkelvormige metalen kanalen (1975) 1,12 €
Hoofdstuk E : kanalen in minerale vezels (1975) 0,74 €
Normalisatie van luchtkanalen Deel 2 Berekening der netten : dimensionering tekst + bepaling van afmetingen (1978) 6,44 €