Bestekken

De meeste van deze Technische Specificaties zijn gratis te bekomen via e-mail. Tel. 051/25.21.00 - info@archindex.be - Prijs op papier
STS 04.1 + 2 Hout- en plaatmaterialen op basis van hout - Structuurhout + schrijnwerkhout (2008) 10,00 €
STS 04.3 Behandelingen van het hout (2009) 5,00 €
STS 04.4 Platen op basis van hout (2009) 5,00 €
STS 04.06.8 Hout- en plaatmaterialen op basis van hout - verbindingsmiddelen voor timmerhout (1990) 13,00 €
STS 08.82 Thermische isolatiematerialen (1997) 4,00 €
STS 0013 Hout en houten structuren (1990) 8,00 €
STS 21 werd vervangen door typebestek 104 (1999) en daarna door document 904 (2016) : zie lijst typebestekken
STS 22 : Metselwerk voor laagbouw (1990) 16,00 €
STS 23 : Houtbouw (1978) 6,00 €
STS 23-1 Houtskeletconstructies (2015) 21,20 €
STS 23/1 : Houtbouw : addendum en toelichtingen (1983) 6,00 €
STS 23/2 : Houtbouw - addendum - massiefbouw (1994) 6,00 €
STS 31 Timmerwerk (2008) 10,00 €
STS 31/5 Timmerwerk : curatieve behandeling (1997) 5,00 €
STS 31/32 : Timmerwerk - dakschrijnwerk (1967) 5,00 €
STS 33 : Dakwaterafvoer (1969) 10,00 €
STS 34 : Dakbedekkingen
STS 34/1 : Pannen en leiendaken (1971) 10,00 €
STS 34/2 : Metalen daken (1972 - herdruk 1978) 12,00 €
STS 34/3 Gegolfde niet-metalen dakbedekkingen in platen of in rollen (1973) 12,00 €
STS 34.03.6 Natuurleien (1987) 4,00 €
STS 34.8 : Dakafdichtingen (1990) 5,00 €
STS 35/1 : Riolering - zuivering van huisafvalwater (1975) - Niet meer naar verwijzen, zie rubriek "documentatie" ref. 152 10,00 €
STS 35/2 : Regenputten - draineringen (1975) - Niet meer naar verwijzen, zie rubriek "documentatie" ref. 152 9,00 €
STS 36 : Metaalschrijnwerk - vensters, lichte gevels en omlijstingen (1971) 13,00 €
STS 38 : Glaswerk (2005) - Vervangen door NBN S23-002 9,00 €
STS 38/1 : Veiligheidsbeglazing (1987) - Vervangen door NBN S23-002 8,00 €
STS 44 : Dekvloeren en bedrijfsvloeren (1975) 10,00 €
STS 45 : Binnenvloerafwerking.
STS 45/1 : Porceleinachtige en glasmozaïek bedekkingen van natuursteen (1979) 9,00 €
STS 45/2 : Hout en kurk (1979) 5,00 €
STS 45/3 : Kunststeen (1984) 5,00 €
STS 45/6 : Keramische vloerbedekkingen (1990) 11,00 €
STS 45/9 : Voorbereidende werkzaamheden op de ondergrond (1986) 4,00 €
STS 52 : Buitenschrijnwerk.
STS 52.0 Algemene voorschriften (2004) - Vervangen door NBN B25-002-1 10,70 €
STS 52.1 Houten buitenschrijnwerk. (2010) 9,00 €
STS 52.2 Buitenschrijnwerk in aluminium (2017) 11,62 €
STS 52.3 : Buitenschrijnwerken in pvc (2008). Deze STS annuleert en vervangt de STS 52.12 uit 1981. 11,62 €
STS 52.04.8 Houten buitenschrijnwerk : bescherming en afwerking (1994) 4,00 €
STS 53 : Deuren (2006) 10,00 €
STS 53.2 Industrile, commercile en residentile poorten (2010) 25,44 €
STS 54 : Borstweringen (1994) - vervangen door de norm B 03-004 (november 2010) 12,60 €
STS 56 : Structureel gelijmd glaswerk (1995) 6,00 €
STS 56/1 Dichtingskitten voor gevels (1999) 11,00 €
STS 57 : Keukenmeubelen (1983) 5,00 €
STS 61 : Sanitaire toestellen (1982) 9,00 €
STS 62 : Sanitairleidingen (1966) 9,00 €
STS 63 : Waterkranen (1967) 9,00 €
Isolatie en energie
STS 71.1: Na-isolatie van spouwmuren door insitu vullen van de luchtspouw (2012) 25,44 €
STS 71-2 Systemen voor de buitenisolatie van gevels (2019) gratis
STS P. 71.3: Luchtdichtheid van gebouwen - Luchtdichtheidsmeting (2014) 15,90 €
STS 72-1 Systemen voor hernieuwbare energie in residentiële toepassingen - Fotovoltaïsche installaties (2018) 31,80 €
STS 72-3 Systemen voor hernieuwbare energie in residentIële toepassingen - Zonthermische systemen (2018) 31,80 €
STS- P 73-1: Systemen voor basisventilatie in residentiële toepassingen (2015) 38,69 €
Algemeen
STS 100 : Algemeen typebestek betreffende procedures voor kwaliteitszorg (1994) 5,00 €
STS 100.2 : Leidraad, evaluatie van de gelijkwaardigheid van producten in het kader van bouwprojecten (2001) 6,00 €