Bestekken

Nr. omzendbrief of dienstorder Prijs op papier
Dagboek van werken 10,00 €
LI 93/50 Richtlijnen voor het beheer van de kunstwerken (1993) 10,00 €
LI 94/71 Vergunningen voor baggerwerken (1994) 2,48 €
MOW/MIN/2006/02 Beton voor constructies (2006) gratis via e-mail
LI 94/86 Betonstaal en voorspanstaal (1994) 2,48 €
LI 96/47 Formuleverven (1996) - Vervangen door hoofdstuk 33 van Standaarbestek 260
LIN 2000/23 Damwanden (2000) gratis via e-mail
LIN 2000/24 Rubber – Elastomeer – Pakking – Profiel (2000) gratis via e-mail
LIN 2003/16 Metaalconstructies (incl. bijvoegsel 2008) gratis via e-mail
LIN 2005/18 Grondverzet : regels m.b.t. het gebruik van uitgegraven bodem (2005) vervangen door "Leidraad voor het werken met uitgegraven bodem" (2008) gratis te downloaden van www.ovam.be
MOW/MIN/2010/02 Praktische leidraad ter voorkoming van schade aan ondergrondse leidingen en installaties bij werken (2010) vervangt Omzendbrief 512-107 vanaf 2011 gratis via e-mail
520-B/5 Technische voorschriften betreffende geprefabriceerde betonnen inspectieputten (1988) 4,46 €
576-D/2 Kunstwerken in gewapende grond met betonnen bekleding (1985) 2,97 €
576-P/3 Aannemingen van werken technische voorschriften - Ruwe breuksteen (1989) 1,76 €
576-NM 6 Gebruik van geotextiel (1985) + Addendum (1987) 10,16 €
576-NM 7 Vademecum voor het gebruik van geotextiel (1988) 3,72 €
576-NM 8 Vademecum geotextiel, bijlagen (1989) 12,39 €
Brandpreventieverslag Ministeriële omzendbrief van 1 december 2016 (ook opgenomen in documentatiemap ref. 133 - brandpreventie) gratis
A-I Klasseercode 2.000 (-11)