Meest gevraagde documentatie door (ir-)architecten en studiebureaus

Ref. 466-3 gratis Na-isolatie van spouwmuren – uitvoeringsvoorschriften. (Gratis = via e-mail)
Ref. 140 = 79,50 € Syntheseprijzen 2018-2022 : nieuw- & vervangbouw woningen (Excel-file via e-mail). Gratis binnenjaarlijkse update (onder de vorm van jaarabonnement). update 07/2023
Ref. AR150 = 169,40 € Top 150 Belgische architectenbureaus in 2021 met contactgegevens, omzet- en tewerkstellingscijfers update mei 2023
Ref. 2063 = 169,60 € Metaal- en staalconstructies (ontwerp, berekening, technische voorschriften en eisen), aangepast aan Eurocodes. (Toepassing en realisering in de praktijk van norm EN 1090-1 en -2.)
Ref. 4311 = 77,44 € Vervormingsberekeningen van en belastingen op draagsystemen van gebouwen volgens Eurocode 1 update juni 2019
Ref. 4346 = 25,44 € Veiligheids- of noodverlichting, incl. armaturen : eisen, installatievoorschriften. update juli 2019
Ref PO150 = 169,40 € Top 150 Belgische bouwprojectontwikkelaars in 2020 met contactgegevens, omzet- en tewerkstellingscijfers Update 01/2022
Ref. 437 = 111,00 € Geluidsisolatie tussen bouwdelen in woongebouwen: eisen en reglementering update juli 2022
Ref. 133 = 47,70 € Brandpreventie : K.B. van 1997 : basisnormen waaraan de gebouwen en industriegebouwen moeten voldoen., inclusief wijzigingen – gecoördineerde versie + toelichting..update 07/2022
Ref. 133d = 75,26 € Branddetectiesystemen - brandmelders (plaatsen en plaatsing)
Ref 133c = 68,90 € Rook- & warmteafvoer: ontwerp, berekening, opstelling verwarmingsketels - Luchttoevoer. - update 05/2023
Ref. 213-5 = 47,70 € Balustrades (borstweringen) : reglementering, normering en kwaliteitsvereisten.
Ref. 141 = 50,88 € OVERHEIDSOPDRACHTEN – Volledige reglementering in gecoördineerde versie. update september 2023
Inrichtingseisen Inrichtingseisen specifieke locaties. Prijs afhankelijk van soort locatie : telefoneer 051/25.21.00. Voorbeelden :
149-28 23,32 € Kinderopvanggebouwen update 07/2018
149-21 : 21,20 € Garages en autoherstelbedrijven
149-1b: 65,72 € Horeca (hotels, restaurants, logies). update 12/2022
149-19 : 19,08 € Schrijnwerkerijen
4327 : 53,00 € Schoolgebouwen.update 01/2021
149-8 : 24,27 €. Beenhouwerijen/slagerijen
432 : 42,40 € Rust- & verzorgingstehuizen. update 02/2024
149-15 : 25,40 € Schouwspel- & feestzalen
4324 : 14,84 € Arbeidsplaatsen in het algemeen update mei 2019
149-1c : 31,80 € HACCP in Horeca en grootkeukens
4325 : 13,78 € Assistentiewoningen update 02/2024
Ref. 149-13: 24,10 € Sportaccomodaties (incl. zwembaden)
Ref. 5001 = 10,60 € Weerverletdagen en werkdagenkalender per afgelopen maand. update april 2024
Ref. 904 = gratis Basisteksten voor bijzondere bestekken inzake ruwbouw en afwerking (vervangt delen 25 en 26 van typebestek 104) gratis
Ref. 433-9 = 27,52 € Stookafdeling, schoorstenen en -kanalen (in aluminium en inox) : reglementering incl. nazicht stookinstallaties.
Ref. 4316 = 277,72 € Betonconstructies : ontwerpen en specificeren op basis van vereiste eigenschappen.
Ref. 438 = 23,32 € Liften : volledige reglementering + toelichting + eisen inzake inbouw in gebouwen. Update april 2024
Ref. 4369 = 24,28 € Glas voor gebouwen : eigenschappen, plaatsing, glazen deuren, transparante beglazingen.
Ref. 2061 = 114,26 € Buitenschrijnwerk : ontwerpvoorschriften – vereisten. update juni 2018
Ref. 4312 = 61,50 € Berekening condensatie in gebouwen.
Ref. 4345 = 20,14 € Verlichtingsarmaturen : algemene eisen.
Ref. 4285 = 27,50 € Verlichting : fundamentele begrippen – terminologie, dimensionering en energieverbruik.
Ref. 4378 = 23,32 € Trappen en uitgangswegen : afmetingen, dimensionering.
Ref. 440 = 9,68 € Wet Breyne + uitvoerings-KB + toelichting (Woningbouwwet) Update april 2024
Ref. 2062= 105,00 € Aluminiumconstructie voor gebouwen en aluminiumschrijnwerk (ontwerpprincipes).
Ref. 152 = 26,50 € Code goede praktijk voor ontwerp en aanleg rioleringswerken + hemelwaterputten. update 01/2024
Ref. 470 = 19,08 € Reglementering toegankelijkheid gebouwen en openbare ruimte.
Ref. 467 = 35,00 € Ventilatievoorziening in woongebouwen (normering + uitleg) in Vlaanderen, Brussel & Wallonië.
Ref. 467 b= 25,35 € Ventilatie in niet-woongebouwen + tabellen met ventilatie-eisen voor de diverse gebouwen + oplevering geïnstalleerde ventilatie.
Ref. 550 = 15,90 € Coördinatie veiligheid op bouwwerven. (reglementering + bestekteksten + modelcontract en -brieven.)
Ref. 131= 37,10 € VLAREM II + III (volledig met wijzigingen verwerkt in de basisteksten).
Ref 134 = 142,00 € Voorschrijven plaatsing verwarmingsapparaten en aardgasleidingen binnen gebouw.

Bovenstaande tabel is slechts een rangschikking van de meest bestelde documentatiebundels in de afgelopen maanden en dus een beperkte selectie.

U kan ons secretariaat steeds contacteren voor andere dan bovenvermelde documentatie tijdens de kantooruren via tel. 051/25.21.00 - fax. 051/25.21.01 E-mail : info@archindex.be

De lijst van ééngemaakte technische specificaties (STS), typebestekken en bouwtechnische richtlijnen (omzendbrieven) vindt u op deze webpagina
BESTELWIJZE

De tekst van onder meer bovenvermelde documentatiepakketten is enkel te verkrijgen door overschrijving van het passend bedrag op rekeningnummer BE57.4614.1491.9135 BIC : KRED.BE.BB van de bvba Adorka, 8800 ROESELARE, met vermelding van de refertenummer(s). U ontvangt dan de documentatie binnen de 2 werkdagen (via e-mail) of 5 werkdagen (op papier via gewone post) na ontvangst van de overschrijving.

Indien uw bestelling minder bedraagt dan 40,00 € wordt geen factuur opgemaakt. Het eenvoudig bewijs van overschrijving op bankrekening wordt dan immers aanvaard door de fiscus als boekhoudkundig bewijs.