Over Arch-Index

Onze corporatie stuurt en geeft al sinds eind 1994 informatie inzake hun bureaupraktijk aan de ca. 9000 (ir-)architecten die ingeschreven zijn bij de Vlaamse Orde van Architecten. Dit gebeurt zowel via gratis gedrukte en digitale publicaties naar alle Nederlandstalige confraters als door het verstrekken van antwoorden op individuele vragen.

Daarnaast zijn ongeveer 1900 personen of bedrijven (studiebureaus, bouwprojectontwikkelaars, architectenassistenten, interieurarchitecten, bouwkundig tekenbureaus,... enz.) geabonneerd op Arch-Index.

Als aanvulling van de gedrukte publicatie worden de wedstrijden en aanbestedingen voor architectenbureaus en studiebureaus én de meest prangende informatie verstuurd via digitale nieuwsbrieven. Huidige oplage : ca. 17.170 (ir-)architecten, studiebureaus, projectontwikkelaars en andere abonnees die hierop intekenden.

Deze nieuwsbrief bevat hoofdzakelijk aanbestedingen en offerteaanvragen voor architectuur- en studiebureaus en dringende vacature-aankondigingen.

Enkele leden van het Arch-Indexcomité op 17 mei 2003. Van links naar rechts : Hilde SCHOEFS, Mark STEVENS, Luc ROELS, Jo VAN DAELE, Guido COOLS, Lucas PAUL, Thomas SERCK, Daniël MAES, Marleen SALOMEZ, Geert GEKIERE, Jean-Pol BORREMANS en Karl VAN CAMP.

Adressenbureau

Ons adressenbureau is gespecialiseerd en beperkt zich tot de adressen en andere contactgegevens van bedrijven en zelfstandigen in de diverse bouw- en metaalsectoren.Onze databanken worden dagelijks geactualiseerd via telewerk door onze (meestal thuiswerkende) medewerkers en bevatten volgende gegevens:
 

 • postadres : vennootschapsvorm of aanspreektitel, naam, voornaam, straatnaam en –nummer, postnummer, gemeente, gevolgd door een eventueel bijkomend veld voor naam van de afgevaardigd bestuurder of zaakvoerder. Bij vrije beroepen is er een extensie voor de naam van de vennootschap of de naam van de geassocieerde(n).
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • aantal werknemers (per schijf van 5 volgens RSZ-aangifte in een recent kwartaal)
 • omzet in vorig boekjaar van de vennootschappen (balanscentrale NBB)
 • voor architectuurbureaus en bouwkundige studiebureaus : activiteitsgraad in één of meerdere semesters !


Kwaliteitswaarborg: 1,94 euro per door de Post onbestelbaar adres of 0,30 euro per onbereikbaar e-mailadres.

Voorwaarde: u bewaart de retours en bezorgt deze uiterlijk 30 kalenderdagen na de leveringsdatum. Vervolgens ontvangt u een creditnota. De waarborg geldt dus slechts gedurende één maand , gelet op de hoge graad adreswijzigingen in de meeste subsectoren (architecten, interieurarchitecten, staalbouwbedrijven, …)

Tarieven:
 

 • postadres: 0,10 euro (reductie van 50 % voor bedrijven die op jaarbasis publiceren in Arch-Index)
 • telefoonnummer: 0,03 of 0,05 euro (afhankelijk van beroepssector)
 • e-mailadres: 0,10 euro (0,15 euro voor bepaalde beroepen) (reductie van 50 % mogelijk voor adverteerders in digitale Arch-Index)
 • vermelding van omzet in vorig boekjaar: 0,10 euro.
 • vermelding van tewerkstellingsschijf: 0,08 euro.
 • naam zaakvoerder of gedelegeerd bestuurder: 0,10 euro of gratis (voor architecten en interieurarchitecten).
 • vermelding van activiteitsgraad: 0,03 euro (enkel bij architecten, bouwkundige studiebureaus en projectontwikkelaars).


Selecties: afhankelijk van het aantal selecties die moeten doorgevoerd worden binnen een bepaald beroep of een bedrijfssector kan een selectiekost worden aangerekend. Selecties kunnen op veel criteria gebeuren, zoals bijvoorbeeld :
 

 • bepaalde regio’s (provincies, postnummers, telefoonzones, …)
 • specialisaties (metaalbedrijven), registratiecategorieën of erkenningklassen (aannemers),
 • activiteitsgraad (architecten, bouwprojectontwikkelaars, bouwkundige studiebureaus)
 • omzet (enkel voor vennootschappen)
 • werknemersschijf, …

Indien u ons uw doelgroep(en) meedeelt, kunnen wij een doorgedreven selectie op maat doorvoeren. Met een precies omschreven doelgroep kunt u onnodig te contacteren bedrijven of personen tot een minimum beperken.

Eventueel kunnen wel ontdubbelingskosten aangerekend worden indien na het doorvoeren van selecties twee of meer databestanden moeten samengevoegd worden en vervolgens een query moet uitgevoerd worden naar dubbele records.

Voorbeelden: de laatste vijf jaar waren de meest gevraagde postadressen en/of e-mailadressen in dalende volgorde :

in de bouwsector:

 • architecten
 • bouwprojectontwikkelaars
 • bouwkundige studiebureaus
 • tuinarchitecten
 • interieurarchitecten
 • gevelrenovatiebedrijven
 • ruwbouwbedrijven (metsel- en beton)
 • dakbedekkingsbedrijven
 • stukadoors
 • installateurs verwarming
 • grondwerken

in de metaalsector:

 • staalbouwbedrijven
 • metaalbewerkingsbedrijven
 • plaatbewerking
 • bedrijven die laswerken uitvoeren
 • oppervlaktebehandelingsbedrijven
 • dakbedekking en gevelbekleding in metaal
 • machinebouwbedrijven
 • pijpleidingen
 • aluminiumconstructeurs
 • spaanloze metaalbewerking (persen, extrusie, plooien,...)
 • verspanende metaalbewerking (frezen, draaien, boren, slijpen,...)
 • koetsbouw (carrosseriebedrijven)

GRATIS OFFERTE OP MAAT: deel ons uw adresbehoeften mee en wij maken een offerte op maat !