Referteprijzen

Referteprijzen materialen

De tarieven zijn op basis van de pariteit van de Belgische fabrieken, voor de basisafmetingen of anders voor courante afmetingen, zonder extra’s en zonder andere kortingen dan de eventueel gepubliceerde tijdelijke kortingen.

De basisprijs van het courante staal is die van het staal AE 235A of het vergelijkbare ; voor kwaliteitsstaal is de basisprijs die van het staal AE 235C en AE 255D volgens NBN of vergelijkbare norm. Voor de andere balken met grote flenzen en de beschoeiingsplanken worden eveneens de Luxemburgse tarieven in aanmerking genomen.

Het is gebleken dat de werkelijk toegepaste prijzen bij ferrometalen verschillen van de prijzen in de tarieflijsten (de zogenaamde baremas). Er wordt daarom enkel rekening gehouden met de reële marktprijs. Deze prijzen evolueren volgens de basisprijzen en de op de markt toegepaste extras. Zij kunnen dus beschouwd worden als representatief voor de markttendens en gelden ook als de prijzen voor openbare werken.(OW-waarden)

De hieronder vermelde prijzen zijn uitgedrukt per ton (tenzij anders aangegeven).

De aangeduide maanden beslaan de prijzen voor het grootste deel van de voorafgaande maand waarin ze werden genoteerd door de Commissie bij de Afdeling Prijzen en Mededinging van het Ministerie. Bijv. als het Ministerie van Economische Zaken de prijsnoteringen bekendmaakt op 14 mei, duiden wij aan “mei”, om aan te geven in welke maand ze als basisreferte kunnen gebruikt worden !

U kan een overzicht vanaf 1986 bekomen van de marktprijzen van elk materiaal bij ons redactiesecretariaat.

Voor actuele prijzen: tel. 051/25.21.00

Ferrometalen
Non-ferrometalen
Kunstoffen (per kg)
Aardolieproducten

Ferrometalen

FERROMETALEN (prijzen in euro) - Maand → 12-2020 01-2021 02-2021 03-2021 04-2021
Vormgietijzer O.W. 227 - 228 - 229 1.045 1.045 1.045 1.046 1.046
Profielstaal
Categorie 1
Courant staal AE 235A (NBN 21.101) O.W. 217 2.064 2.157 2.379 2.522 2.552
Kwaliteitsstaal AE 235C volgens NBN 21.101 2.064 2.157 2.379 2.522 2.552
Kwaliteitsstaal AE 355D (NBN 21.101) - O.W. 210 2.218 2.318 2.557 2.710 2.743
Categorie 2b 1-2-3
Courant staal AE 235 A volgens NBN 21.101 2.156 2.253 2.485 2.634 2.666
Kwaliteitsstaal AE 235 C volgens NBN 21.101 2.156 2.253 2.485 2.634 2.666
Kwaliteitsstaal AE 355 D volgens NBN 21.101 2.238 2.339 2.580 2.735 2.768
Staafstaal
Courant staal kwaliteit AE 235 A O.W. 219 1.837 1.988 2.310 2.398 2.410
Andere kwaliteiten AE 355 C, AE 355 D O.W. 211 1.990 2.153 2.502 2.597 2.610
Betonijzer
Effectieve waarde af fabriek voor 25 ton (OW 218) 729,37 808,48 871,87 871,87 867,71
Effectieve prijs, extra gewogen, diameters 10, 12, 14, 16, 20, 25, 32 en 40 mm O.W. 224 1.009,35 1.088,46 1.151,85 1.151,84 1.147,68
Index betonstaal - zie https://www.belmetal.be/nl/betonstaalindex - noteringen per week !
Dikke platen
Courant staal A 320 O.W. 220 1.716 1.884 2.091 2.160 2.305
Kwaliteitsstaal AE 235A 1.721 1.890 2.098 2.167 2.312
Kwaliteitsstaal AE 355D O.W. 212 1.775 1.949 2.163 2.234 2.384
Halfdikke platen
Courant staal A 320 O.W. 216 1.570 1.663 1.828 1.870 1.984
Kwaliteitsstaal AE 235A 1.580 1.673 1.839 1.881 1.996
Koudgewalste dunne platen
Dikte 0,50 mm 1.148 1.228 1.396 1.495 1.630
Dikte 1 mm O.W. 205 1.109 1.187 1.350 1.446 1.576
Dikte 2 mm 1.107 1.184 1.346 1.442 1.572
Warmgewalste dunne platen
Courant staal A 320 dikte 1,50 mm O.W. 221 1.576 1.697 1.906 2.005 2.141
Courant staal A 320 dikte 2 mm O.W. 222 1.541 1.660 1.864 1.961 2.094
Courant staal A 320 dikte 2,75 mm O.W. 223 1.540 1.659 1.863 1.960 2.093
Kwaliteitsstaal AE 235A 1,5 mm dik 1.590 1.712 1.923 2.023 2.161
Kwaliteitsstaal AE 235A 2 mm dik 1.549 1.668 1.873 1.970 2.104
Kwaliteitsstaal AE 235A 2,75mm dik 1.549 1.668 1.873 1.970 2.104
Damplanken courant staal kwaliteit PAE 320 (lengte 18 tot 30 m) O.W. 226 2.465 2.502 2.552 2.590 2.615
Gegalvaniseerde platen op spoelen per 5 ton en meer, nominale lading 275 gr/m2 Zn, dubbele kant dikte 1,5mm - breedte 1,0 m 1.161 1.317 1.491 1.540 1.722
Corrosievrij staal (norm AISI 304) Staven : prijs per kg.
prijzen van belangrijkste Franse en Duitse leveranciers 5,58 5,67 5,83 6,10 6,32
Koudgewalst plaatijzer van 1 tot 1,2 mm 5,47 5,56 5,72 5,98 6,20

Non-ferrometalen

Non-ferro metalen / maand ► 12-2020 01-2021 02-2021 03-2021 04-2021
ZINK
Ruw zink per kg. (notering London Metal Exchange omgerekend). 2,25492 2,28680 2,22450 2,26721 2,34628
Koudgewalst zink per kg. (Bladzink) Prijs Openbare Werken 0.W. 261 5,35 5,43 5,28 5,38 5,57
De OW-prijs 261 volgt de procentuele prijswijziging van ruw zink =
Prijzen van groothandelaars, excl. btw.
ALUMINIUM
Plaatijzer in legering 1050 (1 x 2 m) dikte 1 tot 3 mm, per levering 1000 kg O.W. 262 2,49 2,49 2,74 2,89 3,44
Ruw aluminium 1,63202 1,65856 1,64637 1,71878 1,84204
ANDERE NON-FERRO METALEN
Lood (prijs Openbare Werken maand vooraf) per kg. O.W. 259 1,61693 1,65923 1,65554 1,72395 1,64773
Koperdraad per kg Op 20/11: 6,88161 Op 21/12: 7,26969 Op 20/01: 7,45345 Op 19/02: 8,08516 Op 19/03: 8,42946
Elektrolytisch koper (notering LME) O.W. 260 6,10199 6,51907 6,69825 7,15105 7,74027
Nikkel (prijs per kg maand vooraf) 13,34285 13,81238 14,66522 15,34646 13,83153
Ruw zilver in blokken/korrels (prijs per kg maand vooraf) 651,77 657,51 684,00 726,85 691,94
Goud in blokken 999,6 %. Prijs per kg maand vooraf. 50.780,00 48.984,18 49.386,08 48.205,76 46.517,05

Kunstoffen (per kg)

Maand ► 12-2020 01-2021 02-2021 03-2021 04-2021
PVC (polyvinylchloride) - O.W. 672 1,351 1,386 1,439 1,510 1,593
PE/LD polyethyleen lage densiteit O.W. 673 1,570 1,649 1,849 2,043 2,443
PE/HD polyethyleen hoge densiteit O.W. 674 1,838 1,869 1,962 2,062 2,227
PP/polypropyleen 1,067 1,092 1,198 1,373 1,630
UP/vloeibaar niet verzadigd polyesterhars O.W. 671 2,882 2,882 3,107 3,275 3,275
Buizen in PVC 1,458 1,471 1,521 1,603 1.730
Buizen in PE/LD 1,564 1,667 1,897 2,083 2,408
Buizen in PE/HD (nieuwe basis) (kwaliteit uitpersing buizen) - O.W. 675 2,110 2,133 2,206 2,294 2,402

Aardolieproducten

Maand ► 12-2020 01-2021 02-2021 03-2021 04-2021
Gasolie verwarming 2000 ppm (min. 2000 l.) 0,3634 0,4023 0,4249 0,4656 0,4879
Diesel wegvervoer - Prijs exclusief BTW - O.W. 549ter 1,1133 1,1489 1,1634 1,2094 1,2375