Referteprijzen

Referteprijzen materialen

De tarieven zijn op basis van de pariteit van de Belgische fabrieken, voor de basisafmetingen of anders voor courante afmetingen, zonder extra’s en zonder andere kortingen dan de eventueel gepubliceerde tijdelijke kortingen.

De basisprijs van het courante staal is die van het staal AE 235A of het vergelijkbare ; voor kwaliteitsstaal is de basisprijs die van het staal AE 235C en AE 255D volgens NBN of vergelijkbare norm. Voor de andere balken met grote flenzen en de beschoeiingsplanken worden eveneens de Luxemburgse tarieven in aanmerking genomen.

Het is gebleken dat de werkelijk toegepaste prijzen bij ferrometalen verschillen van de prijzen in de tarieflijsten (de zogenaamde baremas). Er wordt daarom enkel rekening gehouden met de reële marktprijs. Deze prijzen evolueren volgens de basisprijzen en de op de markt toegepaste extras. Zij kunnen dus beschouwd worden als representatief voor de markttendens en gelden ook als de prijzen voor openbare werken.(OW-waarden)

De hieronder vermelde prijzen zijn uitgedrukt per ton (tenzij anders aangegeven).

De aangeduide maanden beslaan de prijzen voor het grootste deel van de voorafgaande maand waarin ze werden genoteerd door de Commissie bij de Afdeling Prijzen en Mededinging van het Ministerie. Bijv. als het Ministerie van Economische Zaken de prijsnoteringen bekendmaakt op 14 mei, duiden wij aan “mei”, om aan te geven in welke maand ze als basisreferte kunnen gebruikt worden !

U kan een historisch overzicht vanaf 1986 bekomen van de marktprijzen van elk materiaal bij ons redactiesecretariaat.

Voor actuele prijzen: tel. 051/25.21.00

Ferrometalen
Non-ferrometalen
Kunstoffen (per kg)
Aardolieproducten

Ferrometalen

FERROMETALEN (prijzen in euro) - Maand → 06-2020 07-2020 08-2020 09-2020 10-2020
Vormgietijzer O.W. 227 - 228 - 229 1.044 1.044 1.044 1.047 1.047
Profielstaal
Categorie 1
Courant staal AE 235A (NBN 21.101) O.W. 217 1.866 1.853 1.853 1.859 1.933
Kwaliteitsstaal AE 235C volgens NBN 21.101 1.866 1.853 1.853 1.859 1.933
Kwaliteitsstaal AE 355D (NBN 21.101) - O.W. 210 2.005 1.991 1.991 1.997 2.077
Categorie 2b 1-2-3
Courant staal AE 235 A volgens NBN 21.101 1.949 1.935 1.935 1.941 2.019
Kwaliteitsstaal AE 235 C volgens NBN 21.101 1.949 1.935 1.935 1.941 2.019
Kwaliteitsstaal AE 355 D volgens NBN 21.101 2.023 2.009 2.009 2.015 2.096
Staafstaal
Courant staal kwaliteit AE 235 A O.W. 219 1.784 1.755 1.755 1.759 1.794
Andere kwaliteiten AE 355 C, AE 355 D O.W. 211 1.932 1.901 1.901 1.905 1.943
Betonijzer
Effectieve waarde af fabriek voor 25 ton (OW 218) 689,06 677,35 682,02 687,86 701,66
Effectieve prijs, extra gewogen, diameters 10, 12, 14, 16, 20, 25, 32 en 40 mm O.W. 224 969,04 957,33 962,00 967,84 981,64
Index betonstaal - zie https://www.belmetal.be/nl/betonstaalindex - noteringen per week !
Dikke platen
Courant staal A 320 O.W. 220 1.691 1.676 1.676 1.679 1.701
Kwaliteitsstaal AE 235A 1.696 1.681 1.681 1.684 1.706
Kwaliteitsstaal AE 355D O.W. 212 1.749 1.733 1.733 1.736 1.759
Halfdikke platen
Courant staal A 320 O.W. 216 1.543 1.523 1.523 1.526 1.553
Kwaliteitsstaal AE 235A 1.552 1.532 1.532 1.535 1.563
Koudgewalste dunne platen
Dikte 0,50 mm 1.205 1.216 1.200 1.184 1.169
Dikte 1 mm O.W. 205 1.164 1.174 1.159 1.144 1.129
Dikte 2 mm 1.162 1.172 1.157 1.142 1.127
Warmgewalste dunne platen
Courant staal A 320 dikte 1,50 mm O.W. 221 1.449 1.408 1.405 1.433 1.500
Courant staal A 320 dikte 2 mm O.W. 222 1.417 1.377 1.374 1.401 1.467
Courant staal A 320 dikte 2,75 mm O.W. 223 1.416 1.376 1.373 1.400 1.466
Kwaliteitsstaal AE 235A 1,5 mm dik 1.461 1.420 1.417 1.445 1.513
Kwaliteitsstaal AE 235A 2 mm dik 1.424 1.384 1.381 1.409 1.475
Kwaliteitsstaal AE 235A 2,75mm dik 1.424 1.384 1.381 1.409 1.475
Damplanken courant staal kwaliteit PAE 320 (lengte 18 tot 30 m) O.W. 226 2.369 2.393 2.417 2.417 2.417
Gegalvaniseerde platen op spoelen per 5 ton en meer, nominale lading 275 gr/m2 Zn, dubbele kant dikte 1,5mm - breedte 1,0 m 1.007 979 956 977 1.045
Corrosievrij staal (norm AISI 304) Staven : prijs per kg.
prijzen van belangrijkste Franse en Duitse leveranciers 5,49 5,54 5,40 5,42 5,46
Koudgewalst plaatijzer van 1 tot 1,2 mm 5,38 5,43 5,29 5,31 5,35

Non-ferrometalen

Non-ferro metalen / maand ► 06-2020 07-2020 08-2020 09-2020 10-2020
ZINK
Ruw zink per kg. (notering London Metal Exchange omgerekend). 1,80088 1,79768 1,88544 2,03570 2,07790
Koudgewalst zink per kg. (Bladzink) Prijs Openbare Werken 0.W. 261 4,27 4,26 4,47 4,83 4,93
De OW-prijs 261 volgt de procentuele prijswijziging van ruw zink =
Prijzen van groothandelaars, excl. btw.
ALUMINIUM
Plaatijzer in legering 1050 (1 x 2 m) dikte 1 tot 3 mm, per levering 1000 kg O.W. 262 2,49 2,39 2,39 2,39 2,39
Ruw aluminium 1,33880 1,38965 1,42988 1,46660 1,48003
ANDERE NON-FERRO METALEN
Lood (prijs Openbare Werken maand vooraf) per kg. O.W. 259 1,48414 1,54592 1,58081 1,63682 1,59526
Koperdraad per kg Op 20/05: 5,69720 Op 19/06: 6,03606 Op 20/07: 6,41583 Op 20/08: 6,39500 Op 21/09: 6,63090
Elektrolytisch koper (notering LME) O.W. 260 4,90969 5,21855 5,66817 5,62039 5,82184
Nikkel (prijs per kg maand vooraf) 11,13035 11,28730 11,63651 12,25298 12,60502
Ruw zilver in blokken/korrels (prijs per kg maand vooraf) 478,51 506,23 571,35 728,56 705,44
Goud in blokken 999,6 %. Prijs per kg maand vooraf. 50,589,04 49.538,01 51.568,27 53.605,42 52.437,18

Kunstoffen (per kg)

Maand ► 05-2020 06-2020 07-2020 08-2020 09-2020
PVC (polyvinylchloride) - O.W. 672 1,278 1,242 1,172 1,215 1,244
PE/LD polyethyleen lage densiteit O.W. 673 1,427 1,381 1,442 1,534 1,559
PE/HD polyethyleen hoge densiteit O.W. 674 1,779 1,688 1,740 1,825 1,843
PP/polypropyleen 1,029 0,958 0,997 1,047 1,077
UP/vloeibaar niet verzadigd polyesterhars O.W. 671 3,312 3,239 3,161 3,082 3,002
Buizen in PVC 1,228 1,162 1,184 1,241 1,261
Buizen in PE/LD 1,442 1,355 1,435 1,550 1,556
Buizen in PE/HD (nieuwe basis) (kwaliteit uitpersing buizen) - O.W. 675 2,058 1,947 1,984 2,069 2,121

Aardolieproducten

Maand ► 05-2020 06-2020 07-2020 08-2020 09-2020
Gasolie (min. 2000 l. afname), voor verwarming en motoren buiten openbare weg, per l., excl. btw - O.W. 550 0,3163 0,3059 0,3621 0,3872 0,3783
Diesel wegvervoer - Prijs exclusief BTW - O.W. 549ter 1,0453 1,0435 1,1075 1,1318 1,1309