Referteprijzen

Referteprijzen materialen

De tarieven zijn op basis van de pariteit van de Belgische fabrieken, voor de basisafmetingen of anders voor courante afmetingen, zonder extra’s en zonder andere kortingen dan de eventueel gepubliceerde tijdelijke kortingen.

De basisprijs van het courante staal is die van het staal AE 235A of het vergelijkbare ; voor kwaliteitsstaal is de basisprijs die van het staal AE 235C en AE 255D volgens NBN of vergelijkbare norm. Voor de andere balken met grote flenzen en de beschoeiingsplanken worden eveneens de Luxemburgse tarieven in aanmerking genomen.

Het is gebleken dat de werkelijk toegepaste prijzen bij ferrometalen verschillen van de prijzen in de tarieflijsten (de zogenaamde baremas). Er wordt daarom enkel rekening gehouden met de rele marktprijs. Deze prijzen evolueren volgens de basisprijzen en de op de markt toegepaste extras. Zij kunnen dus beschouwd worden als representatief voor de markttendens en gelden ook als de prijzen voor openbare werken.(OW-waarden)

De hieronder vermelde prijzen zijn uitgedrukt per ton (tenzij anders aangegeven).

De aangeduide maanden beslaan de prijzen voor het grootste deel van de voorafgaande maand waarin ze werden genoteerd door de Commissie bij de Afdeling Prijzen en Mededinging van het Ministerie. Bijv. als het Ministerie van Economische Zaken de prijsnoteringen bekendmaakt op 14 mei, duiden wij aan “mei”, om aan te geven in welke maand ze als basisreferte kunnen gebruikt worden !

U kan een historisch overzicht vanaf 1986 bekomen van de marktprijzen van elk materiaal bij ons redactiesecretariaat.

Voor actuele prijzen: tel. 051/25.21.00

Ferrometalen
Non-ferrometalen
Kunstoffen (per kg)
Aardolieproducten

Ferrometalen

FERROMETALEN (prijzen in euro) - Maand → 01-2020 02-2020 03-2020 04-2020 05-2020
Vormgietijzer O.W. 227 - 228 - 229 1.049 1.051 1.047 1.047 1.047
Profielstaal
Categorie 1
Courant staal AE 235A (NBN 21.101) O.W. 217 1.954 1.960 1.931 1.900 1.879
Kwaliteitsstaal AE 235C volgens NBN 21.101 1.954 1.960 1.931 1.900 1.879
Kwaliteitsstaal AE 355D (NBN 21.101) - O.W. 210 2.100 2.106 2.074 2.041 2.019
Categorie 2b 1-2-3
Courant staal AE 235 A volgens NBN 21.101 2.042 2.048 2.017 1.985 1.963
Kwaliteitsstaal AE 235 C volgens NBN 21.101 2.042 2.048 2.017 1.985 1.963
Kwaliteitsstaal AE 355 D volgens NBN 21.101 2.119 2.125 2.093 2.060 2.037
Staafstaal
Courant staal kwaliteit AE 235 A O.W. 219 1.811 1.827 1.825 1.810 1.797
Andere kwaliteiten AE 355 C, AE 355 D O.W. 211 1.960 1.978 1.976 1.960 1.946
Betonijzer
Effectieve waarde af fabriek voor 25 ton (OW 218) 737,23 739,17 714,91 699,36 700,91
Effectieve prijs, extra gewogen, diameters 10, 12, 14, 16, 20, 25, 32 en 40 mm O.W. 224 1017,21 1019,15 994,89 979,34 980,89
Index betonstaal - zie https://www.belmetal.be/nl/betonstaalindex - noteringen per week !
Dikke platen
Courant staal A 320 O.W. 220 1.757 1.771 1.752 1.729 1.708
Kwaliteitsstaal AE 235A 1.763 1.777 1.757 1.734 1.713
Kwaliteitsstaal AE 355D O.W. 212 1.817 1.832 1.812 1.788 1.767
Halfdikke platen
Courant staal A 320 O.W. 216 1.633 1.643 1.620 1.597 1.579
Kwaliteitsstaal AE 235A 1.643 1.653 1.630 1.607 1.589
Koudgewalste dunne platen
Dikte 0,50 mm 1.255 1.230 1.205 1.181 1.193
Dikte 1 mm O.W. 205 1.212 1.188 1.164 1.141 1.152
Dikte 2 mm 1.210 1.186 1.162 1.139 1.150
Warmgewalste dunne platen
Courant staal A 320 dikte 1,50 mm O.W. 221 1.495 1.499 1.529 1.531 1.503
Courant staal A 320 dikte 2 mm O.W. 222 1.463 1.467 1.496 1.497 1.470
Courant staal A 320 dikte 2,75 mm O.W. 223 1.462 1.466 1.495 1.496 1.469
Kwaliteitsstaal AE 235A 1,5 mm dik 1.507 1.512 1.542 1.544 1.516
Kwaliteitsstaal AE 235A 2 mm dik 1.469 1.473 1.502 1.504 1.477
Kwaliteitsstaal AE 235A 2,75mm dik 1.469 1.473 1.502 1.504 1.477
Damplanken courant staal kwaliteit PAE 320 (lengte 18 tot 30 m) O.W. 226 2.346 2.346 2.369 2.369 2.369
Gegalvaniseerde platen op spoelen per 5 ton en meer, nominale lading 275 gr/m2 Zn, dubbele kant dikte 1,5mm - breedte 1,0 m 985 1.018 1.078 1.097 1.071
Corrosievrij staal (norm AISI 304) Staven : prijs per kg.
prijzen van belangrijkste Franse en Duitse leveranciers 6,02 5,77 5,78 5,66 5,54
Koudgewalst plaatijzer van 1 tot 1,2 mm 5,89 5,65 5,66 5,55 5,43

Non-ferrometalen

Non-ferro metalen / maand ► 01-2020 02-2020 03-2020 04-2020 05-2020
ZINK
Ruw zink per kg. (notering London Metal Exchange omgerekend). 2,04627 2,12351 1,94441 1,72212 1,74378
Koudgewalst zink per kg. (Bladzink) Prijs Openbare Werken 0.W. 261 4,85 5,03 4,61 4,08 4,13
De OW-prijs 261 volgt de procentuele prijswijziging van ruw zink =
Prijzen van groothandelaars, excl. btw.
ALUMINIUM
Plaatijzer in legering 1050 (1 x 2 m) dikte 1 tot 3 mm, per levering 1000 kg O.W. 262 2,54 2,44 2,39 2,34 2,49
Ruw aluminium 1,60130 1,59562 1,54603 1,45591 1,34155
ANDERE NON-FERRO METALEN
Lood (prijs Openbare Werken maand vooraf) per kg. O.W. 259 1,70897 1,73432 1,71717 1,57614 1,52043
Koperdraad per kg Op 20/12: 6,37698 Op 20/01: 6,49260 Op 20/02: 6,14091 Op 20/03: 5,36486 Op 20/04: 5,59057
Elektrolytisch koper (notering LME) O.W. 260 5,57918 5,57455 5,33402 4,78385 4,75378
Nikkel (prijs per kg maand vooraf) 12,42136 12,20763 11,68648 10,72671 10,82100
Ruw zilver in blokken/korrels (prijs per kg maand vooraf) 495,09 520,33 528,47 432,83 445,02
Goud in blokken 999,6 %. Prijs per kg maand vooraf. 42.815,80 45.205,09 47.114,07 46.306,72 49.729,65

Kunstoffen (per kg)

Maand ► 01-2020 02-2020 03-2020 04-2020 05-2020
PVC (polyvinylchloride) - O.W. 672 1,305 1,305 1,305 1,305 1,278
PE/LD polyethyleen lage densiteit O.W. 673 1,763 1,691 1,679 1,600 1,427
PE/HD polyethyleen hoge densiteit O.W. 674 2,019 2,001 2,001 1,949 1,779
PP/polypropyleen 1,221 1,184 1,184 1,159 1,029
UP/vloeibaar niet verzadigd polyesterhars O.W. 671 3,379 3,352 3,345 3,335 3,312
Buizen in PVC 1,339 1,339 1,339 1,339 1,228
Buizen in PE/LD 1,572 1,572 1,570 1,534 1,442
Buizen in PE/HD (nieuwe basis) (kwaliteit uitpersing buizen) - O.W. 675 2,332 2,332 2,332 2,276 2,058

Aardolieproducten

Maand ► 01-2020 02-2020 03-2020 04-2020 05-2020
Gasolie (min. 2000 l. afname), voor verwarming en motoren buiten openbare weg, per l., excl. btw - O.W. 550 0,5726 0,5588 0,5071 0,3915 0,3163
Diesel wegvervoer - Prijs exclusief BTW - O.W. 549ter 1,2918 1,2934 1,2354 1,1234 1,0453