Referteprijzen

Referteprijzen materialen

De tarieven zijn op basis van de pariteit van de Belgische fabrieken, voor de basisafmetingen of anders voor courante afmetingen, zonder extra’s en zonder andere kortingen dan de eventueel gepubliceerde tijdelijke kortingen.

De basisprijs van het courante staal is die van het staal AE 235A of het vergelijkbare ; voor kwaliteitsstaal is de basisprijs die van het staal AE 235C en AE 255D volgens NBN of vergelijkbare norm. Voor de andere balken met grote flenzen en de beschoeiingsplanken worden eveneens de Luxemburgse tarieven in aanmerking genomen.

Het is gebleken dat de werkelijk toegepaste prijzen bij ferrometalen verschillen van de prijzen in de tarieflijsten (de zogenaamde baremas). Er wordt daarom enkel rekening gehouden met de rele marktprijs. Deze prijzen evolueren volgens de basisprijzen en de op de markt toegepaste extras. Zij kunnen dus beschouwd worden als representatief voor de markttendens en gelden ook als de prijzen voor openbare werken.(OW-waarden)

De hieronder vermelde prijzen zijn uitgedrukt per ton (tenzij anders aangegeven).

De aangeduide maanden beslaan de prijzen voor het grootste deel van de voorafgaande maand waarin ze werden genoteerd door de Commissie bij de Afdeling Prijzen en Mededinging van het Ministerie. Bijv. als het Ministerie van Economische Zaken de prijsnoteringen bekendmaakt van 16 april tot 15 mei, duiden wij aan mei, om aan te geven in welke maand ze als referte kunnen gebruikt worden!

U kan een historisch overzicht vanaf 1986 bekomen van de marktprijzen van elk materiaal bij ons redactiesecretariaat.

Voor actuele prijzen: tel. 051/25.21.00

Ferrometalen
Non-ferrometalen
Kunstoffen (per kg)
Aardolieproducten

Ferrometalen

FERROMETALEN (prijzen in euro) - Maand → 07-2019 08-2019 09-2019 10-2019 11-2019
Vormgietijzer O.W. 227 - 228 - 229 1,028 1.046 1.046 1.046 1.046
Profielstaal
Categorie 1
Courant staal AE 235A (NBN 21.101) O.W. 217 2.134 2.115 2.100 2.045 2.002
Kwaliteitsstaal AE 235C volgens NBN 21.101 2.134 2.115 2.100 2.045 2.002
Kwaliteitsstaal AE 355D (NBN 21.101) - O.W. 210 2.294 2.273 2.257 2.198 2.152
Categorie 2b 1-2-3
Courant staal AE 235 A volgens NBN 21.101 2.229 2.209 2.194 2.137 2.092
Kwaliteitsstaal AE 235 C volgens NBN 21.101 2.229 2.209 2.194 2.137 2.092
Kwaliteitsstaal AE 355 D volgens NBN 21.101 2.314 2.293 2.277 2.218 2.171
Staafstaal
Courant staal kwaliteit AE 235 A O.W. 219 1.927 1.915 1.900 1.872 1.835
Andere kwaliteiten AE 355 C, AE 355 D O.W. 211 2.088 2.075 2.058 2.027 1.986
Betonijzer
Effectieve waarde af fabriek voor 25 ton (OW 218) 733,97 746,40 740,20 726,88 703,84
Effectieve prijs, extra gewogen, diameters 10, 12, 14, 16, 20, 25, 32 en 40 mm O.W. 224 1.013,95 1026,38 1020,18 1006,86 983,82
Index betonstaal - zie https://www.belmetal.be/nl/betonstaalindex - noteringen per week !
Dikke platen
Courant staal A 320 O.W. 220 1.906 1.889 1.864 1.823 1.785
Kwaliteitsstaal AE 235A 1.913 1.896 1.871 1.830 1.792
Kwaliteitsstaal AE 355D O.W. 212 1.972 1.954 1.929 1.887 1.847
Halfdikke platen
Courant staal A 320 O.W. 216 1.749 1.723 1.718 1.685 1.641
Kwaliteitsstaal AE 235A 1.760 1.734 1.729 1.696 1.652
Koudgewalste dunne platen
Dikte 0,50 mm 1.334 1.283 1.283 1.283 1.255
Dikte 1 mm O.W. 205 1.288 1.239 1.239 1.239 1.212
Dikte 2 mm 1.286 1.237 1.237 1.237 1.210
Warmgewalste dunne platen
Courant staal A 320 dikte 1,50 mm O.W. 221 1.620 1.601 1.577 1.549 1.518
Courant staal A 320 dikte 2 mm O.W. 222 1.587 1.568 1.544 1.516 1.486
Courant staal A 320 dikte 2,75 mm O.W. 223 1.585 1.566 1.543 1.515 1.485
Kwaliteitsstaal AE 235A 1,5 mm dik 1.633 1.613 1.589 1.560 1.529
Kwaliteitsstaal AE 235A 2 mm dik 1.593 1.574 1.550 1.522 1.492
Kwaliteitsstaal AE 235A 2,75mm dik 1.593 1.574 1.550 1.522 1.492
Damplanken courant staal kwaliteit PAE 320 (lengte 18 tot 30 m) O.W. 226 2.324 2.347 2.370 2.370 2.370
Gegalvaniseerde platen op spoelen per 5 ton en meer, nominale lading 275 gr/m2 Zn, dubbele kant dikte 1,5mm - breedte 1,0 m 1.080 1.079 1.070 1.050 1.004
Corrosievrij staal (norm AISI 304) Staven : prijs per kg.
prijzen van belangrijkste Franse en Duitse leveranciers 5,90 5,85 5,88 6,13 6,34
Koudgewalst plaatijzer van 1 tot 1,2 mm 5,76 5,71 5,74 5,99 6,20

Non-ferrometalen

Non-ferro metalen / maand ► 07-2019 08-2019 09-2019 10-2019 11-2019
ZINK
Ruw zink per kg. (notering London Metal Exchange omgerekend). 2,30420 2,17632 2,04483 2,10803 2,21232
Koudgewalst zink per kg. (Bladzink) Prijs Openbare Werken 0.W. 261 5,46 5,16 4,85 5,00 5,25
De OW-prijs 261 volgt de procentuele prijswijziging van ruw zink =
Prijzen van groothandelaars, excl. btw.
ALUMINIUM
Plaatijzer in legering 1050 (1 x 2 m) dikte 1 tot 3 mm, per levering 1000 kg O.W. 262 2,59 2,59 2,59 2,59 2,54
Ruw aluminium 1,55318 1,59817 1,56469 1,58994 1,55516
ANDERE NON-FERRO METALEN
Lood (prijs Openbare Werken maand vooraf) per kg. O.W. 259 1,67483 1,75994 1,83635 1,88195 1,97611
Koperdraad per kg Op 20/06: 6,10328 Op 19/07: 6,23397 Op 20/08: 5,97490 Op 20/09: 6,06843 Op 21/10: 6,03943
Elektrolytisch koper (notering LME) O.W. 260 5,34665 5,41571 5,24714 5,34034 5,31422
Nikkel (prijs per kg maand vooraf) 10,59840 12,00374 14,09567 16,06129 15,48745
Ruw zilver in blokken/korrels (prijs per kg maand vooraf) 426,90 451,33 495,24 530,88 512,68
Goud in blokken 999,6 %. Prijs per kg maand vooraf. 38.671,05 40.543,43 43.260,12 44.129,17 43.483,08

Kunstoffen (per kg)

Maand ► 07-2019 08-2019 09-2019 10-2019 11-2019
PVC (polyvinylchloride) - O.W. 672 1,406 1,357 1,357 1,319 1,319
PE/LD polyethyleen lage densiteit O.W. 673 1,890 1,830 1,835 1,784 1,780
PE/HD polyethyleen hoge densiteit O.W. 674 2,164 2,082 2,086 2,048 2,054
PP/polypropyleen 1,367 1,295 1,318 1,242 1,246
UP/vloeibaar niet verzadigd polyesterhars O.W. 671 3,393 3,393 3,393 3,386 3,386
Buizen in PVC 1,421 1,385 1,371 1,346 1,358
Buizen in PE/LD 1,791 1,703 1,666 1,613 1,629
Buizen in PE/HD (nieuwe basis) (kwaliteit uitpersing buizen) - O.W. 675 2,448 2,365 2,377 2,334 2,353

Aardolieproducten

07-2019 08-2019 09-2019 10-2019 11-2019
Gasolie (min. 2000 l. afname), voor verwarming en motoren buiten openbare weg, per l., excl. btw - O.W. 550 0,5446 0,5592 0,5482 0,5706 0,5677
Diesel wegvervoer - Prijs exclusief BTW - O.W. 549ter 1,2374 1,2503 1,2354 1,2613 1,2568