Wij werken met cookies om uw surfervaring te verbeteren
Ok Meer Info
 
 
 

 
 
 
 
Inschrijving nieuwsbrief
 
 
Arch-Index
Vorstperiodes

Voor vorstperiodes winter 2018-2019: zie Arch-Index nr. 113 (april 2019)
ZONEPERIODE van - tot en metTotaal aantal werkdagen
De administratieve arrondissementen06/02 - 09/02/201812
Aalst - Dendermonde - Eeklo - Gent - Oudenaarde22/02 - 05/03/2018
Kortrijk - Moeskroen - Tielt - Roeselare - Ieper
Brugge - Diksmuide - Veurne - Oostende
Arr. Antwerpen - Mechelen - Sint-Niklaas 02/12 - 05/12/2017 27
06/02 - 11/02/2018
14/02 - 07/03/2018
17/03 - 23/03/2018
Arr. Hasselt - Maaseik - Turnhout 05/02 - 11/02/2018 25
14/02 - 06/03/2018
17/03 - 23/03/2018
05/02 - 11/02/2018
Arr. Leuven (excl. gemeente Landen)21/02 - 05/03/201819
+ Kantons Jodoigne - Perwez - Wavre18/03 - 23/03/2018
+ Arr. Ath- Bergen - Charleroi - Doornik - Soignies
+ arr. Thuin (naar zuiden begrensd door gemeenten Erquelinnes, Merbes-le-Chteau en Thuin)
+ Gemeente Bever
Arr. Brussel-Hoofdstad + randgemeenten ;05/02 - 11/02/201822
arr. Halle-Vilvoorde (exclusief gemeente Bever)18/02 - 06/03/2018
+ Kantons Genappe en Nivelles18/03 - 23/03/2018
Arr. Borgworm - Hoei - Luik - Tongeren (excl. gemeente Voeren)05/02 - 16/02/201827
+ Gemeente Landen19/02 - 06/03/2018
18/03 - 23/03/2018
Arr. Verviers + gemeente Voeren01/12 - 05/12/201741
09/12 - 15/12/2017
04/02 - 07/03/2018
18/03 - 30/03/2018
Arr. Dinant (excl. kanton Gedinne) + Namen + Philippeville03/12 - 06/12/201730
+ zuiden van arr. Thuin naar het noorden begrensd door gemeente Beaumont05/02 - 07/03/2018
18/03 - 23/03/2018
Provincie Luxemburg + kanton Gedinne 01/12 - 15/12/2017 41
18/12/2017 (sneeuw)
05/02 - 16/02/2018
18/02 - 06/03/2018
18/03 - 27/03/2018
De zaterdag wordt NIET meegerekend in het aantal opgegeven werkdagenWel de inhaalrustdagen en collectieve verlofdagen


Deze vorstperiodes worden erkend door het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Bouwnijverheid, Koningsstraat, 132, 1000 BRUSSEL - tel. 02/552.05.00. Dit Fonds staat in voor de vorstvergoeding aan de bouwvakarbeiders. Over deze dagen bestaat er weinig betwisting.

Deze tabel kan nuttig zijn om bij nacalculatie de werkdagenkalender te bepalen. Voor de berekening van de uitvoeringstermijnen hebben deze vastgestelde vorstperiodes enkel een indicatieve waarde. Slechte weersomstandigheden kunnen immers van plaats tot plaats zodanig verschillen. Daarom moet op het bouwwerk zelf nagegaan worden of er al dan niet kan gewerkt worden.

De eenvoudigste manier om een werkdagenkalender te bepalen is uiteraard het bijhouden van een werfdagboek. Naast de vorstperiodes moet immers rekening gehouden worden met de verlofregelingen in de bouwsector (zie daarvoor klasseercode 5.003) en mét de weerverletdagen.

Of er al dan niet weerverlet (regen of aanhoudende hitte) wordt ingeschreven, wordt in praktijk bepaald door de werkgever-bouwaannemer (dit hoort in overleg met de toezichthoudende architect, zodat deze zijn werkkalender van de werf kan bijhouden). Bij betwisting is het aan de aannemer om, op basis van objectieve fysische of technische situaties, aan te tonen dat de uitvoering van het werk onmogelijk is. Weersomstandigheden (lage of te hoge temperaturen, neerslag) kunnen oorzaak zijn dat het niet aangewezen is grondstoffen, materialen of bedrijfsmiddelen te gebruiken, beletten dat de werken worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst, ...

Bij betwisting kan eventueel de regionale meteodienst worden geraadpleegd of het KMI (tel. 02/373.05.20 of 21 – dienst klimatologie, Ringlaan 3, 1180 UKKEL - clim_info@meteo.be).
Er bestaan ook tabellen van :
  • de totale duur van de regenperiodes tussen 7 en 17 uur per dag ;
  • de snelheid van de maximale windstoten van min. 10m/s per dag gerangschikt.
Deze regen- en windperiodes gelden evenwel niet als onomstotelijk aan te nemen weerverletdagen !
Conclusie : wie de uitvoeringstermijn in de aannemingscontracten uitdrukt in kalenderdagen in plaats van in werkdagen, heeft minder last van werkschorsingen.

Bij overheidsopdrachten is er wel een (korte) omschrijving van een werkverletdag :
"de dagen waarop, zoals aanvaard door de aanbestedende overheid, het werken wegens ongunstige weersomstandigheden of de gevolgen ervan gedurende ten minste vier uren onmogelijk was of zou zijn geweest" (K.B. van 14/01/2013.)

De aanduiding "wegens ongunstige weersomstandigheden" is niet enkel toepasselijk op de onderbrekingen veroorzaakt door het slechte weer in enge zin, doch ook op elke arbeidsonderbreking voor zover ze er het rechtstreeks gevolg van is (bijv. onder water staan van de bouwplaatsen, wassen van het water, dooi, onbruikbaarheid van de grond na regen, ... waardoor het werk onmogelijk wordt gemaakt).

Adorka bvba - Meensesteenweg 219 - B-8800 Roeselare - T. 051/25 21 00 - F. 051/25 21 01 - info@archindex.be
BE 0452.980.991 | RPR Kortrijk - Cookieverklaring - Disclaimer - Privacy statement