Wij werken met cookies om uw surfervaring te verbeteren
Ok Meer Info
 
 
 

 
 
 
 
Inschrijving nieuwsbrief
 
 
Arch-Index
Bestekken


 Maak uw keuzeDe meeste van deze Technische Specificaties zijn gratis te bekomen via e-mail. Tel. 051/25.21.00 - info@archindex.bePrijs op papier
STS 04.1 + 2Hout- en plaatmaterialen op basis van hout - Structuurhout + schrijnwerkhout (2008)10,00 €
STS 04.3Behandelingen van het hout (2009)5,00 €
STS 04.4Platen op basis van hout (2009)5,00 €
STS 04.06.8 Hout- en plaatmaterialen op basis van hout - verbindingsmiddelen voor timmerhout (1990) 13,00 €
STS 08.82 Thermische isolatiematerialen (1997) 4,00 €
STS 0013 Hout en houten structuren (1990) 8,00 €
STS 21 (diepe funderingen) werd vervangen door typebestek 104 (1999) en daarna door document (2016)
STS 22 : Metselwerk voor laagbouw (1990) 16,00 €
STS 23 : Houtbouw (1978) 6,00 €
STS 23-1Houtskeletconstructies (2015)21,20 €
STS 23/1 : Houtbouw : addendum en toelichtingen (1983) 6,00 €
STS 23/2 : Houtbouw - addendum - massiefbouw (1994) 6,00 €
STS 31 Timmerwerk (2008) 10,00 €
STS 31/5 Timmerwerk : curatieve behandeling (1997) 5,00 €
STS 31/32 : Timmerwerk - dakschrijnwerk (1967) 5,00 €
STS 33 : Dakwaterafvoer (1969) 10,00 €
STS 34 : Dakbedekkingen
STS 34/1 : Pannen en leiendaken (1971) 10,00 €
STS 34/2 : Metalen daken (1972 - herdruk 1978) 12,00 €
STS 34/3 Gegolfde niet-metalen dakbedekkingen in platen of in rollen (1973) 12,00 €
STS 34.03.6 Natuurleien (1987) 4,00 €
STS 34.8 : Dakafdichtingen (1990) 5,00 €
STS 35/1 : Riolering - zuivering van huisafvalwater (1975) 10,00 €
STS 35/2 : Regenputten - draineringen (1975) 9,00 €
STS 36 : Metaalschrijnwerk - vensters, lichte gevels en omlijstingen (1971) 13,00 €
STS 38 : Glaswerk (2005) 9,00 €
STS 38/1 : Veiligheidsbeglazing (1987) 8,00 €
STS 44 : Dekvloeren en bedrijfsvloeren (1975) 10,00 €
STS 45 : Binnenvloerafwerking.
STS 45/1 : Porceleinachtige en glasmozaiek bedekkingen van natuursteen (1979) 9,00 €
STS 45/2 : Hout en kurk (1979) 5,00 €
STS 45/3 : Kunststeen (1984) 5,00 €
STS 45/6 : Keramische vloerbedekkingen (1990) 11,00 €
STS 45/9 : Voorbereidende werkzaamheden op de ondergrond (1986) 4,00 €
STS 52 : Buitenschrijnwerk.
STS 52.0Algemene voorschriften (2004)10,70
STS 52.1 Houten buitenschrijnwerk. (2010) 9,00 €
STS 52.2Buitenschrijnwerk in aluminium (2017)9,00 €
STS 52.3 : Buitenschrijnwerken in pvc (2008). Deze STS annuleert en vervangt de STS 52.12 uit 1981. 11,62 €
STS 52.04.8 Houten buitenschrijnwerk : bescherming en afwerking (1994) 4,00 €
STS 53 : Deuren (2006) 10,00 €
STS 53.2Industriele, commerciele en residentiele poorten (2010)25,44
STS 54 : Borstweringen (1994) - vervangen door de norm B 03-004 (november 2010) 12,60 €
STS 56 : Structureel gelijmd glaswerk (1995) 6,00 €
STS 56/1 Dichtingskitten voor gevels (1999) 11,00 €
STS 57 : Keukenmeubelen (1983) 5,00 €
STS 61 : Sanitaire toestellen (1982) 9,00 €
STS 62 : Sanitairleidingen (1966) 9,00 €
STS 63 : Waterkranen (1967) 9,00 €
Isolatie en energie
STS 71.1:Na-isolatie van spouwmuren door insitu vullen van de luchtspouw (2012)25,44 €
STS 71-2:Systemen voor de buitenisolatie van gevels (2019)gratis
STS 71.3:Luchtdichtheid van gebouwen - Luchtdichtheidsmeting (2014)15,90 €
STS 72-1:Systemen voor hernieuwbare energie in residenti�le toepassingen - Fotovolta�sche installaties (2018)31,80 €
STS- P 73-1:Systemen voor basisventilatie in residenti�le toepassingen (2015)38,69 €
Algemeen
STS 100 : Algemeen typebestek betreffende procedures voor kwaliteitszorg (1994) 5,00 €
STS 100.2 : Leidraad, evaluatie van de gelijkwaardigheid van producten in het kader van bouwprojecten (2001) 6,00 €


Zie ook rubriek "documentatie" in elke gedrukte Arch-IndexIn euro
Typebestek 100 :Permanente administratieve bijlage bij de bijzondere bestekken betreffende de overeenkomsten van bouwwerken (Algemene contractuele administratieve bepalingen) (1984) 6,69
Typebestek VL100Algemene contractuele administratieve bepalingen (2002) = Achterhaald door huidige regelgeving overheidsopdrachten ! gratis
Typebestek 101 :Vaste bijlagen bij de bijzondere bestekken betreffende mechanische en elektrische installatie en constructies (1987) 4,46
Werd feitelijk vervangen door typebestek 240 !
Gratis te dowloaden : http://www.buildingsagency.be/PDFS/PDF-Typebestek_101.pdf
Typebestek 103 :Werken in openbare havens en op bevaarbare waterlopen (1984) 4,46
Typebestek 104 (werd feitelijk afgeschaft) :Deel III Realisaties (1999) (diskette inbegrepen) 59,49
Dit document heeft drie afdelingen of zgn. “indexen”, die afzonderlijk te verkrijgen zijn :
index 21 : diepe funderingen 31,73
index 25 : geprefabriceerd beton : elementen en dragende constructies 7,93
index 26 : ter plaatse gestort beton 17,85
Belangrijke opmerking :Typebestek 104 werd afgeschaft. De nog geldige voorschriften uit index 25 en index 26 werden opgenomen in hoofdstuk 3 van document 904 (zie infra)
Typebestek 105 :Centrale verwarming, verluchting en klimaatregeling (2014) 49,58
Gratis te downloaden : http://www.buildingsagency.be/PDFS/CCT105TB_2014_NL.pdf
Centrale verwarming, verluchting en klimaatregeling (2017)49,58
Gratis te downloaden : www.buildingsagency.be/PDFS/cct105tb_2017_nl.pdf
Typebestek 110 :Vaste bijlage bij de bijzondere bestekken betreffende offerte-aanvragen voor geïndustrialiseerde gebouwen. (1979) 17,35
Standaardbestek 230 :Waterbouwkunde : (boek + cd-rom) te bestellen via telefoonnummer 02/553.73.99 of e-mail : ato@mow.vlaanderen.be 58,60
Standaardbestek 240Deel 1 : algemene administratieve en contractuele bepaling betreffende de mechanische en elektrische installaties en uitrustingen voor telecommunicatie (2004) 5,00
Deel 2 : algemene technische bepalingen betreffende de mechanische en elektrische installaties en uitrustingen voor telecommunicatie (1998)
Hoofdstuk 1 : algemene bepalingen (editie 11/02/2002) 1,00
Hoofdstuk 2 : mechanica in het algemeen (editie 16/06/2006) 40,00
Hoofdstuk 4 : bescherming tegen corrosie (editie 15/04/2002) 3,00
Hoofdstuk 6 : processturingen (editie 12/02/2002) 5,00
Hoofdstuk 8 : elektrische lichtbronnen (editie 07/03/2006) 10,00
Hoofdstuk 9 : wegverlichting (editie 31/03/2006)40,00
Hoofstuk 10 : signaliseringssystemen langs de wegen (editie 01/09/2006)75,00
Hoofdstuk 11 : werkingsprincipes van beweegbare kunstwerken (editie 24/02/2003) 7,00
Hoofdstuk 12 : oliehydraulica (editie 12/06/2006) 10,00
Hoofdstuk 14 : hefwerktuigen (editie 26/03/2002) 5,00
Hoofdstuk 15 : elektrische slagbomen, poorten en deuren (editie 15/04/2002) 1,00
Standaardbestek 250Wegenbouw (vervangt vanaf 1997 de typebestekken 150 en 200) (ook op cd-rom) 100,00
Gratis te downloaden van http://www.expertisebetonenstaal.be/standaardbestekken
Standaardbestek 260Kunstwerken en Waterbouwgratis
Gratis te downloaden van : http://mow.vlaanderen.be/qc/
Standaardbestek 270Elektromechanische uitrustingen en telecommunicatiegratis
http://www.expertisebetonenstaal.be/standaardbestekken
Typebestek 800 :Voorlopige voorschriften voor werk bij vriesweer (1967) (met toelichtingsnota's)9,92
BB/SfB :Tabellen - Klasseersystemen voor de bouwsector (1990) 22,31
Typebestek 901 :Onderhouds-, verbouwings- en aanpassingswerken van gebouwen en van hun omgeving (‘89) 235,50
Dit verwijzigingsbestek werd afgeschaft in april 2008
BP901Prijsborderel der werken — (2001) Addendum van typebestek 901 11,60
Document 904Basisteksten voor bijzondere bestekken inzake ruwbouw en afwerking (2016)
Het document 904 is geen typebestek noch een verwijzingsbestek: enkel ernaar verwijzen kan dus niet, de teksten moeten overgenomen worden in het bestek waarvoor het bestemd is.gratis
Typebestek 400
Brussel Gewest :Gratis te downloaden : http://www.buildingsagency.be/PDFS/PDF_Typebestek_400.pdf
400.0.01 :Inleiding (1968) 1,98
400.B.01 :Elektriciteit in het algemeen : hoofdstukken g tot en met n (1972) 33,71
400.B.02 :Elektriciteit in het algemeen : toestellen en inrichtingen voor hoog- en laagspanning,
hoofdstukken c tot en met f (1986) 13,39
400.B.03 - d :Laagspanningstoestellen - hoofdstuk d (2005)8,00
400.B.03 - c/e :Hoogspanningstoestellen, schakel- en verdeelinrichtingen - hoofdstukken c en e (1999)6,20
400.B.03 - f :Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen - hoofdstuk f (1996) 3,72
400.C.03 :Liften (2000) (Zie ook onze documentatiebundel met ref.nr. 438, Arch-Index) 14,87
400.D.02 :Verlichting in gebouwen (1983) 13,88
400.D.03 :Verlichting in gebouwen : noodverlichting hoofdstuk d (2001) 3,00
400.E.01:Diverse zwakstroominstallaties in gebouwen (1975) 19,58
400.F.01 :Bliksemafleiderinstallaties (1954)3,22
Normalisatie van de luchtkanalen
Deel 1 :Normalisatie van de doorsneden en van de speciale stukken
Hoofdstuk A : rechthoekige metalen kanalen (1974) 1,86
Hoofdstuk B : cirkelvormige metalen kanalen (1975) 1,12
Hoofdstuk E : kanalen in minerale vezels (1975) 0,74
Deel 2 :Berekening der netten : dimensionering tekst + bepaling van afmetingen (1978) 6,44

Nr. omzendbrief
Dagboek van werken10,00 €
LI 93/50 : Richtlijnen voor het beheer van de kunstwerken (1993) 10,00 €
LI 94/71 :Vergunningen voor baggerwerken (1994)2,48 €
LI 94/80 : Beton voor constructies (1994) Vervangen sinds 24/07/2006 door navolgende 3,72 €
MOW/MIN/2006/02 :Beton voor constructies (2006) gratis via e-mail
LI 94/86 : Betonstaal en voorspanstaal (1994) 2,48 €
LI 96/47 : Formuleverven (1996) 5,83 €
LIN 2003/16 :Metaalconstructiesgratis via e-mail
LIN 2000/23 : Damwanden (2000) gratis via e-mail
LIN 2000/24 : Rubber – Elastomeer – Pakking – Profiel (2000) gratis via e-mail
LIN 2005/18 :Grondverzet : regels m.b.t. het gebruik van uitgegraven bodem (2005 )gratis via e-mail
512-107 : Opstellen van bijzondere bestekken : in toepassing brengen van de praktische leidraad ter voorkoming van schade aan ondergrondse installaties tijdens in hun nabijheid uitgevoerde werken (1985) 6,20 €
512-111: Criteria voor het opstellen van het kwaliteitshandboek van de constructeur (1988) 9,92 €
520-B/5 : Technische voorschriften betreffende geprefabriceerde betonnen inspectieputten (1988) 4,46 €
576-D/2 : Kunstwerken in gewapende grond met betonnen bekleding (1985) 2,97 €
576-P/3 : Aannemingen van werken technische voorschriften - Ruwe breuksteen (1987) 1,76 €
576-NM 6 : Gebruik van geotextiel (1985) + Addendum (1987) 10,16 €
576-NM 7 : Vademecum voor het gebruik van geotextiel (1988) 3,72 €
576-NM 8 : Vademecum geotextiel, bijlagen (1989) 12,39 €
A-I Klasseercode 2.000 (-11)

Adorka bvba - Meensesteenweg 219 - B-8800 Roeselare - T. 051/25 21 00 - F. 051/25 21 01 - info@archindex.be
BE 0452.980.991 | RPR Kortrijk - Cookieverklaring - Disclaimer - Privacy statement